Na UPR Pre-Session događajima u Ženevi YUCOM je pričao o…

0

Katarina Golubović, predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM, bila je jedna od učesnica UPR Pre-Session događaja u Ženevi ove nedelje. Događaj okuplja zagovornike ljudskih prava i predstavnike organizacija civilnog društva iz Srbije u cilju izrade sveobuhvatnog izveštaja koji ocenjuje napredak zemlje u ispunjavanju preporuka u oblasti ljudskih prava. Koristeći priliku u svom izglaganju, istakla je dva ključna pitanja koja zahtevaju posebnu pažnju. Ona je prvo naglasila potrebu za jačanjem efikasnosti pravosuđa, koje ima primarnu ulogu u zaštiti ljudskih prava i obezbeđivanju pristupa pravdi za sve. Drugo, skrenula je pažnju na značajne izazove sa kojima se branitelji i braniteljke ljudskih prava u Srbiji svakodnevno suočavaju, uključujući pretnje, pritiske i zastrašivanje.

Njeno koncizno izlaganje, imalo je za cilj podizanje svesti o važnosti zaštite ljudskih prava i unapređenja pristupa pravdi u Srbiji, a njeno istrajno zalaganje za ova pitanja poslužilo je kao snažan podsetnik na posao koji tek treba da se uradi na stvaranju boljeg društva.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.