Nacionalni konvent o Evropskoj uniji za Poglavlje 23

0

Naziv projekta: Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji – praćenje napretka i podrška reformama u okviru Poglavlja 23 i 24 od strane civilnog društva
Trajanje projekta: april 2015. – mart 2016. godine
Donator: Ministarstvo spoljnih poslova Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske
Partneri: Evropski pokret u Srbiji, Beogradski centar za bezbednosnu politiku i Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

O projektu: Nacionalni konvent o EU predstavlja inovativan model mreže kroz koju sarađuju nevladine organizacije sa ekspertizom iz različitih oblasti. Na ovaj način se civilno društvo uključuje i daje značajan doprinos pristupnim pregovorima Srbije i EU u svih 35 poglavlja i vrši sveobuhvatan monitoring. Cilj projekta je postizanje efikasnih i kvalitetnih pregovora Srbije i Evropske unije i ostvarivanje održive reforme u oblastima obuhvaćenim Poglavljem 23 – Pravosuđe i osnovna prava i Poglavljem 24 – Pravda, sloboda i bezbednost, kroz uključivanje i monitoring civilnog društva. Ovaj cilj će biti postignut kroz niz sastanaka Radnih grupa NKEU za navedena Poglavlja, sa predstavnicima pregovaračke grupe kao i radnih grupa angažovanih na izradi zakona u okviru ovih oblasti.

Partneri, kao koordinatori radnih grupa za Poglavlja 23 i 24, pripremili su pet publikacija sa konkretnim predlozima za poboljšanje zakonskih ili strateških rešenja. Komitet pravnika za ljudska prava koordinira rad Radne grupe za Poglavlje 23. U toku 2015. godine, održano je pet sastanaka sa predstavnicima Ministarstva pravde i pregovaračke grupe za Poglavlje 23. Teme sastanaka odnosile su se na izradu teksta Akcionog plana za Poglavlje 23.

U toku 2016. predstavljene su tri publikacije sa preporukama iz relevantnih oblasti u okviru Poglavlja 23, koje su sačinjene u saradnji sa svim predstavnicima Radne grupe za Poglavlje 23.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.