Newsletter br. 42 – Sistem ranog upozoravanja

0

Presuda MKSJ u slučaju Milana i Sredoja Lukića

Sudsko vece Medunarodnog krivicnog suda za bivšu Jugoslaviju sa Patrikom Robinsnom kao Predsedavajucim sudijom osudilo je dana 20. 07. 2009. godine Milana Lukica na doživotnu kaznu zatvora a njegovog rodaka Sredoja Lukica na kaznu zatvora u trajanju od 30 godina zbog ratnih zlocina i zlocina protiv covecnosti nad bosanskim Muslimanima u Višegradu (Bosna i Hercegovina) u periodu od 7. juna 1992. do 10. oktobra 1994. godine. Milan Lukic je proglašen krivim za: progon; ubistva; istrebljenje; nehumana dela i okrutno postupanje kao zlocine protiv covecnosti i ratne zlocine dok je Sredoje Lukic proglašen krivim za cinjenje i pomaganje i podržavanje zlocina progona, ubistva, okrutnog postupanja i nehumanih dela.

Milanu Lukic je gore navedena krivicna dela pocinio u vezi sa šest odvojenih događaja:

1. Ubistvo 5 bosanskih Muslimana na obali reke Drine negde oko ili 7. juna 1992. godine;
2. Ubistvo 7 bosanskih Muslimana u fabrici nameštaja Varda negde oko ili 10. juna 1992;
3. Spaljivanje 59 živih ljudi (ukljucujuci i žene i decu) u kuci u Pionirskoj ulici u Višegradu negde oko ili 14. juna 1992;
4. Spaljivanje najmanje 60 živih ljudi (ukljucujuci i žene i decu) u kuci u višegradskom naselju Bikavac negde oko ili 27. juna 1992;
5. Premlacivanje zatvorenika u logoru u kasarni Uzamnica u Višegradu u periodu od avgusta 1992. do oktobra 1994;
6. Ubistvo Hajre Koric u junu 1992.

Preuzmite

 

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.