Nezavisnost sudstva i suđenje oko međe

0

Reagovanje zaštitnika građana na tekst “Ombudsmanova ideja opasna po nezavisnost sudstva”

U tekstu “Ombudsmanova ideja opasna po nezavisnost sudstva” koji je objavljen u vašem listu 8.oktobra 2018.godine, navodite komentare Miodraga Majića i Milana Antonijevića povodom mojih stavova iznetih u javnosti. Izrečen je niz proizvoljnih i netačnih konstatacija koje zahtevaju moj odgovor upravo iz razloga koje je gospodin Milan Antonijević naveo, a tiču se upoznavanje građana Srbije sa njihovim pravima. Sudija Majić je naveo da nije dobro da se nadležnosti Zaštitnika građana proširuju u oblast pravosuđa. Postavljam pitanje da li ovaj stav dolazi otud što sudija Majić nea dovoljno informacija o neefikasnosti rada sudova, a koje su poznate svim građanima Srbije, ili nije upoznat sa činjenicom da se punom kontrolom sudova bave ombudsmani Finske i Švedske, da sudsku upravu kontrolišu ombudsmani Austrije, Luksemburga, Velike Britanije, Portugala, Španije, Poljske, Češke, Slovačke, Kao i Evropski ombudsman u odnosu za zemlje EU, čija je tradicija u poštovanju ljudskih prava i naš uzor, te ombudsmani u zemljama bivše Jugoslavije (Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Slovenija i BiH).

Takođe, sudija Majić pominje “nova ovlašćenja faktorima van pravosuđa” koja bi otvorila mogućnost za novi vid političkog pritiska. Podsećam da je Zaštitnik građana nezavisan i kontrolni državni organ, da je ustavna kategorija, a ne faktor van pravosuđa, sa definisanim delokrugom rada u čijoj nadležnosti je zaštita i unapređenje ljudskih prava. Majićevo pitanje čija je inicijativa za uvođenje kontrole rada sudske uprave, moja ili neke šire akcije je suvišno, s obzirom da je poznato da je rad srpskog pravosuđa kritikovan u zemlji i van nje, a rešavanje ovog problema jedan je od uslova za ulazak naše zemlje u EU.

Primedba gospodina Milana Antonijevića o postupanju Zaštitnika građana u slučajevima pritužbi građana na probleme u saobraćaju , koje je i autor članka nazvao ironičnim, govori o nepoznavanju rada Ombudsmana, jer prema važećim propisima Zaštitnik građana kontroliše izvršnu vlast, između ostalog policiju, a samim tim i Saobraćajnu policiju, ako je to potrebno. Slažem se sa konstantacijom da treba ojačati Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, budući da do sada nije bilo većih pomaka u radu sudske uprave od 2008.godine, od kada su ovi organi zakonom osnovani. Tačno je da građani ne poznaju svoja prava u ovoj oblasti, kako navodi Antonijević, ali odgovornost za to snose svi koji se stvarno ili deklarativno bave ljudskim pravima, a najveću oni koji se ovim poslom bave najduže.

U javnoj raspravi dominira floskula “ne dirajte nezavisno pravosuđa”, ali i zamena teza kada govorimo o pravima građana u ovoj oblasti. “Nediraj mi u nezavisnost sudstva” nemože biti odgovor građaninu na njegovo pitanje o razlozima višedecenijskog suđenja oko međe. Takođe, nedopustivo je da, kada konačno dođe do sudske odluke, da se ona ne izvršava,u šta se Zaštitnik građana uverio više puta.

Isticanja načela dobre uprave, koje bi trebalo da važi i u sudovima (efikasan i stručan odgovor na zahteve građana, okrenut njihovim potrebama i ispunjavanju) ni na koji način ne može zadirati u nezavisni rad sudija.

Svi dostupni mehanizmi u Republici Srbiji koji treba da doprinesu što bržem donošenju pravnosnažnih sudskih odluka za sada se ne pokazuju dovoljnim niti delotvorim. Posledica toga je da sudski postupci zastarevaju, a građanima se suštinski time uskraćuju sudska zaštita njihovih prava i interesa. Šteta koja usled toga nasatane ne može se ispraviti čak ni u onim retkim slučajevima kada odgovorni za zastarelo budu sankcionisani. Ideja ombudsmana je da kontrolom rada sudove u domenu sudske uprave ta prava budu zaštićena

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.