NVO i pravosuđe – monitoring, interakcija, saradnja, komunikacija

0

Naziv projekta: NVO i pravosuđe – monitoring, interakcija, saradnja, komunikacija

Vreme trajanja projekta: januar 2015. – jun 2016.

Donator: Međunarodni Višegradski fond i Ministarstvo inostranih poslova Republike Koreje

Partneri: CEELI Institut (Republika Češka), VIS IURIS (Slovenija), Albanski Helsinški Komitet (Albanija), Koalicija udruženih građana “Sve za pravična suđenja” (Makedonija)

O projektu: Glavna tema na koju je usmeren projekat NVO i pravosuđa jeste monitoring suđenja, saradnja, interakcija, komunikacija i odnosi između NVO i pravosuđa sa posebnim fokusom na praćenje suđenja od strane civilnog društva.

Cilj projekta je razmena dobre prakse iz oblasti saradnje između NVO i pravosuđa, posebno praćenja suđenja od strane civilnog društva, sa fokusom na zemlje Zapadnog Balkana. Primećujemo da NVO postaju sve više uključene u raznovrsne aktivnosti povezane sa pravosuđem (kao i u realizaciju zajedničkih projektnih aktivnosti) i većina ovih aktivnosti spada u različite forme monitoringa.  Smatramo veoma korisnim otkrivanje različitih načina na koje je ovo pitanje rešeno u drugim zemljama. Ovaj projekat može da se podeli u tri faze: istraživanje, studijska poseta Poljskoj kombinovana sa sastankom svih partnerima i radionicama na Zapadnom Balkanu.

Predviđene aktivnosti civilnog društva uključuju: monitoring pravosuđa od strane NVO (aktivnosti suda, komunikaciju sa građanima, sastanci sa sudijama), praćenje suđenja (praćenje rada suda), parnica koje predsstavljaju strateške slučajeve, učešće NVO u suđenjima, treninzi i radionice za sudije organizovane od strane stručnjaka NVO, saradnja NVO sa udruženjem sudija, NVO kao organizacije koje podučavaju građane o pravosuđu.

Sve ove aktivnosti imaju značajnu ulogu u oblikovanju građanskog društva, jačanju vladavine prava i demokratije. Prvo, građani preko NVO kontrolišu pravosuđe pomoću raznih formi monitoringa. Drugo, uključivanjem u suđenja i projekte orijentisane na obrazovanje, NVO ojačavaju pravosuđe, pomažu u građenju profesionalnog kapaciteta sudija i podržavaju aktivnosti sudova.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.