Obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava

0

Neretko se u javnom prostoru čuje kako će građani „ići i do Strazbura“ kako bi došli do pravde koju nisu mogli da ostvare pred sudskim organima svoje zemlje. Većina ljudi u Srbiji nije, međutim, u potpunosti upoznata s radom Evropskog suda za ljudska prava i s time kako on zapravo funkcioniše.

S tim u vezi, svrha ovog vodiča jeste da približi građanima kako ovaj međunarodni sud donosi odluke, kao i u kojim situacijama i na koji način mu se građani mogu obratiti u cilju zaštite svojih prava. Takođe ćemo predočiti značaj Evropske konvencije o ljudskim pravima, pojasnićemo ko se može obratiti Sudu, šta je predstavka i kako se podnosi, koja prava moraju biti povređena, koji domaći pravni lekovi moraju biti iskorišćeni pre obraćanja Sudu, te odgovoriti na mnoga druga pitanja od značaja za građane.

ored toga, pojasnićemo sâm postupak pred sudom u Strazburu, imaju li građani pravo žalbe na odluke Suda, kao i šta se dešava ukoliko država odbije da izvrši presudu Suda. Nadamo se da će ovaj vodič pomoći građanima i omogućiti im da se na sveobuhvatan način upoznaju s radom ovog vrlo važnog međunarodnog tela.

Vodič možete pogledati i preuzeti OVDE.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.