Odbrana prava na pristup informacijama u Srbiji

0

Naziv projekta : Odbrana prava na pristup informacijama u Srbiji
Trajanje projekta: decembar 2018 – septembar 2019.
Donator: Fondacija za otvoreno društvo (FOD)
Vrednost projekta:41.675,00 EUR

O projektu: Projekat želi da doprinese većoj transparentnosti izbora novog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i da ispita efikasnost rada ove institucije nakon sprovedenog izbora.

Mandat Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koji je na toj funkciji u dva mandata bio ukupno 14 godina, je istekao 22. decembra. Izbor novog poverenika predstavljaće izazov za dalji efikasan rad ove institucije, koja prema istraživanjima javnog mnenja predstavlja jednu od najrespektabilnijih institucija u čiji rad građani imaju najviše poverenja. U kontekstu tradicije slabih demokratskih institucija i „zarobljene države“ što je termin kojim se država Srbija opisuje i od strane evropskih institucija, kontinuitet rada institucija Poverenika je od izuzetne važnosti za dalji opstanak nezavisnih institucija u RS. Poverenik je inokosni organ u pravnom sistemu Republike Srbije i personalna promena može da ima za posledicu i promenu u efikasnosti rada čitave institucije, imajući u vidu i iskustvo koje je država Srbija imala sa promenom u drugim nezavisnim institucijama.

Projekat „Odbrana prava na pristup informacijama u Srbijiʺ, koji se implementira uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, ima za cilj da kroz javni angažman članova Komiteta pravnika za ljudska prava, dominantno putem medija, zagovara transparentne kiterijume za izbor novog Poverenika i jasne kvalifikacije kandidata za ovu funkciju kao i da se građanima putem medija približi značaj ove institucije i relevantna praksa država EU prilikom procedure izbora nezavisnih institucija. U cilju šireg uključivanja javnosti u proces izbora novog Poverenika, i insistiranju na jasnim kriterijumima za izbor kandidata, projekat će kroz aktivnosti doprineti otvorenosti čitavog procesa i upoznavanju građana sa njegovim značajem.

U finalnoj fazi projekat će preispitati postupanje ove institucije nakon izbora novog Poverenika i približiti građanima novu pravnu regulativu koja se usvaja kroz pristupne pregovore sa EU prava za čiju pravnu zaštitu je ova nezavisna institucija odgovorna. Na kraju, kroz sakupljene podatke i izrađen poseban izveštaj, projekat će testirati primenu zakona za koje je nadležna institucija Poverenika u novim okolnostima nakon izbora.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.