Održan 14. sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog društva između Srbije i EU (JCC) u Beogradu

0

Zajednički konsultativni odbor civilnog društva između Srbije i EU (JCC) odžao je 14. sastanak 29. novembra 2022. godine u Beogradu. Zajednički konsultativni odbor civilnog društva između Srbije i EU (EU-Serbia Civil Society Joint Consultative Committee – JCC) je telo koje je sastavljeno od predstavnika Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESK) i predstavnika socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u Republici Srbiji. Zajednički konsultativni odbor promoviše dijalog i saradnju između ovih subjekata u EU i Srbiji. Ovaj dijalog i saradnja obuhvata sve relevantne aspekte odnosa između EU i Srbije u procesu pregovora o pristupanju.

Predsednica YUCOMA Katarina Golubović govorila je na 14. sastanaku odbora kao izabrana članica Zajedničkog konsultativnog odbora ispred civilnog društva.

Glavne teme 14. sastanka Zajedničkog konsultativnog odbora EU-Srbija bile su:

  • Trenutno stanje u odnosima između EU I Srbije i procesu pridruživanja;
  • Prezentacija nalaza iz Izveštaja o Srbiji za 2022 godinu;
  • Perspektive civilnog društva o aktuelnim izazovima u odnosima EU-Srbija;
  • Pregled stanja civilnog društva i socijalnog dijaloga u Srbiji.

Nakon sastanka odbora objavljena je,  zajednička deklaracija.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.