Održan četvrti sastanak Konzorcijuma KSPAG

0

Predstavnici organizacija civilnog društva iz Srbije i sa Kosova održali su redovni sastanak Konzorcijuma, na kome su razmatrali dostignuća realizovanih aktivnosti u promovisanju koristi koje proističu iz tehničkih sporazuma u okviru tehničkog dijaloga Bepgrada i Prištine.

Članovi KSPAG-a izneli su detaljnu analizu aktivnosti, kao što su direktni susreti sa građanima i ekspertskim grupama te analitički tekstovi u medijima, uz osvrt na postignute rezulate među kojima su stvaranje prostora da građani govore o svojim iskustvima i da javnost bude informisana o mogućnostima koje tehnički sporazumi nude svakodnevnom životu.

“Aktivnosti su pružile uvid građanima i interesnim grupama o tome kakve su konkretne koristi od sporazuma u okviru tehničkog dijaloga između Beograda i Prištine, doprinoseći debati o tome na koji način ova platforma može doprineti boljoj komunikaciju i interakciji između svih društvenih aktera“, istakli su članovi KSPAG-a.

Raspravljajući o izazovima u aktivnostima, organizacije civilnog društva Kosova i Srbije razmatrale su svoj doprinos u javnoj debati sa građanima i svim zainteresovanim grupama.

KSPAG je analizirao budući plan rada i kako da stečeno iskustvo i znanje iskoristi u predstojećim aktivnostima.

Ovaj sastanak je omogućen uz finansijsku podršku ambasade Kraljevine Norveške na Kosovu. Sadržaj skupa je odgovornost Grupe za javno zagovaranje politika Kosova i Srbije i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove ambasade Kraljevine Norveške.

Izvor

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.