Održana konferencija: “Koraci ka besplatnoj pravnoj pomoći – Izazovi za žrtve rodno zasnovanog nasilja”

0

Konferencija pod nazivom “Koraci ka besplatnoj pravnoj pomoći – Izazovi za žrtve rodno zasnovanog nasilja” održana je 29. septembra 2023. godine u Kući ljudskih prava i demokratije u Beogradu. Konferencija je imala za cilj da se bavi složenostima i ograničenjima u primeni Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, posebno u vezi sa njegovom sposobnošću da pruži odgovarajuću podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja.

Milan Filipović, direktor istraživanja u YUCOM-u, održao je prvu prezentaciju. On je pružio uvid u primenu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, ističući kako njegova početna obećanja, tako i ograničenja i izazove koji su se pojavili tokom njegove primene u protekle četiri godine. Advokatica Teodora Tomić Lazarević, iz YUCOM-a, predstavila je strateški okvir za zaštitu žena žrtava nasilja. Njena prezentacija je istakla potrebu za sveobuhvatnim pristupom rešavanju složenih pitanja koja okružuju rodno zasnovano nasilje i važnost pravne podrške unutar tog okvira. Milena Vasić, programski direktor i advokatica u YUCOM-u, podelila je svoja iskustva u vezi sa zastupanjem i pružanjem besplatne pravne pomoći ženama žrtvama nasilja. Njena prezentacija osvetlila je izazove sa kojima se suočavaju žrtve i ulogu pravne pomoći u njihovom osnaživanju i zaštiti. Dragiša Ćalić, koordinator za pravne poslove u YUCOM-u, govorio je o rodnoj dimenziji odricanja od nasledstva i pristupu besplatnoj pravnoj pomoći. Istakao je pravne izazove i potencijalne posledice povezane sa ovim pitanjima.

Konferenciju je zaključila panel diskusija. Posebno treba napomenuti da je konferenciji prisustvovalo mnogo pružalaca pravne pomoći iz lokalnih samouprava. Oni su podelili svoja iskustava i istakli prepreke sa kojima se suočavaju u primeni Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Njihov doprinos značajno je doprineo diskusijama, pružajući praktičnu perspektivu izazova sa kojima se suočavaju na lokalnom nivou.

konferencija “Koraci ka besplatnoj pravnoj pomoći – Izazovi za žrtve rodno zasnovanog nasilja” pružila je platformu za važne razgovore i uvide u pravne izazove sa kojima se suočavaju žrtve rodno zasnovanog nasilja u Srbiji. Istaknula je važnost sveobuhvatne pravne podrške i potrebu za kontinuiranim naporima u rešavanju ovih ključnih problema.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.