Održana obuka za zaposlene u kaznenopopravnim zavodima i okružnim zatvorima

0

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM je u sredu, 03. oktobra 2018. godine, u okviru projekta „Borba protiv torture i nekaznjivosti“ koje realizuje zajedno sa Međunarodnom mrežom pomoći – IAN, a koji je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, realizovao prvu u nizu jednodnevnih obuka za zaposlene u kaznenopopravnim zavodima i okružnim zatvorima o obavezama koje proističu iz međunarodnih dokumenata i praktičnoj primeni standarda.

Obuka je održana u Kući ljudskih prava i demokratije, gde su predavači bili Nikola Kovačević (Pravni fakultet Univerziteta Union, Beogradski centar za ljudska prava), dr Katarina Golubović (advokat, Komitet pravnika za ljudska prava) i prof. dr Đorđe Alempijević (Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za sudsku medicinu), koji su stručnjaci u oblasti prava lica lišenih slobode, sa iskustvom u praćenju primene međunarodnih standarda i nacionalnih propisa. Na obuci je bilo 20 učesnika/ca iz 4 ustanove – Okružnog zatvora u Beogradu, KPZ-a Padinska skela, KPZ-a Beograd i iz KPZ-a Požarevac – Zabela, a koji rade u službi obezbeđenja, službi zdravstvene zaštite i pravnoj službi. Predavanja su bila fokusirana na standarde zabrane torture i zlostavljanja u praksi, međunarodne i nacionalne mehanizme za praćenje zabrane torture i zlostavljanja i njihova primena u Srbiji, kao i uloge službe za zdravstvenu zaštitu u prevenciji mučenja.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.