Održana poslednja Tematska otvorena vrata sa temom “Zašto suđenja dugo traju”

0

Tematska otvorena vrata “Zašto suđenja dugo traju” održana su 18. decembar 2019.u Osnovnom sudu u Užicu. Ovo je poslednji skup sa temom suđenja u razumnom roku, koji se organizuje u okviru projekta “Otvorena vrata pravosuđa” sa ciljem da se građanima približi rad suda i tužilaštva.

Govornici na skupu su bili Janković Branka v.f. Predsednika Osnovnog suda u Užicu, Vera Petaković sudija Osnovnog suda u Užicu i Saša Đorđević  istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.

Svako od  govornika je iz svoje perspektive pokušao da približi građanima rad pravosudnih organa i da objasni šta je to što otežava suđenja, zašto toliko dugo traju, koju su to objektivni i subjektivni razlozi sa kojima se susreću u svakodnevnom radu.

Skup je počeo izlaganjem Branke Janković, sutkinje koja obavlja dužnost v. f. predsednika Osnovnog suda u Užicu koja je na početku podvukla da se Osnovni sud u Užicu, kao i ostali sudovi u Srbiji, suočavaju sa problemom efikasnosti, naročito posle reforme pravosuđa iz 2010. godine, ali i one iz 2013. kada je pokušano rešavanje pojedinih problema. Osnovni sud u Užicu se nakon osnivanja 2010. suočio sa problemom velikog broja zaostalih predmeta zbog čega je te iste godine donet plan rešavanja starih problema. Ispostavilo se da je dostava sudskih dokumenata jedan od najvećih problema u tom periodu. Osam godina nakon uvođenja novih mera, povećana je uspešnost dostave na 85 odsto u Užicu. Prosečno trajanje predmeta u Osnovnom sudu u Užicu u 2018. godini je 229 dana što je znatno ispod proseka u Srbiji koji iznosi 350 dana. Štaviše, do 1. decembra 2019. godine, prosečno trajanje predmeta je 133 dana.

Sutkinja Osnovnog suda u Užicu Vera Gojković se na početku svog izlaganja osvrnula na pojam razumnog roka. Sutkinja Gojković je naglasila da u Užicu uglavnom nema starih predmeta ili se sporadično javljaju, najčešće zbog postupka u prekidu. Glavni razlozi za nepostojanje starih predmeta u krivičnoj materiji je mogućnost oportuniteta i činjenice da sudije koje postupaju u krivičnim predmetima nisu menjali materiju po postupaju i uvek su sudili samo u sedištu suda. Javni beležnik je smanjio broj predmeta u vanparničnoj materiji, ali se i dalje javljaju stari predmeti zbog postupka iz prekida. Dužini trajanja sudskih postupaka doprinosi neujednačena sudska praksa sudova više instance, pa se dešava da različita veća u istom sudu, na osnovu istog činjeničnog i pravnog stanja donose različite odluke.

Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku govorio je tome kako civilno društvo pomaže građanima u pristupu pravde i naveo je tri funkcije organizacija civilnog društva: 1) istraživanje problema pokušavajući da ga analizira iz različitih uglova i perspektive, 2) pružanje pravnih saveta i pomoći građanima u konkretnim situacijama, 3) stavljanje nekih tema na dnevni red medija.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.