Održana tematska otvorena vrata u Pančevu

0

Tematska otvorena vrata „Zašto suđenja dugo traju“ održana su 26.septembra 2019. godine u Osnovnom sudu u Pančevu na kojem su sudije i tužioci razgovarali sa građanima o radu suda kao i o problemima koji su doveli do toga da suđenja dugo traju. Učesnici na skupu bili su Jasmina Petrović, Predsednica Osnovnog suda u Pančevu, Marijana Mravik, sutkinja u Osnovnom sudu i Ana Kurai, zamenica Višeg javnog tužioca u Pančevu.

Predsednica suda Jasmina Petrović rekla je da je ovo značajan dan za sud jer je otvorio vrata za građane i dodala da je ovakvi skupovi doprinose poboljšanju komunikacije između građana i predstavnika pravosudnih institucija. Predsednica je govorila šta je konkretno Osnovni sud u Pančevu uradio povodom rešavanja starih predmeta. Urađena je analiza kojom su utvrđeni razlozi problema starih predmeta, a jedan od njih je manjak kadrova, problem dostavljanja. Prema rečima Predsednice suda i pored svih problema Osnovni sud u Pančevu je postigao značajne rezultate. Pozvala je građane da koriste alternativne načine rešavanja sporova, jer na takav način i ishod je izvesniji.

Marijana Mravik, sutkinja u Osnovnom sudu u Pančevu govorila je o aktivnostima koje preduzimaju državni organi kako bi se ubrzao postupak odnosno kako bi se dužina suđenja skratila. Takođe, upoznala je prisutne koje su konkretne mere koje sud preuzima u rešavanju starih predmeta kao što su zakazivanje ročišta u što kraćem roku, stvaranje posebnih timova, odeljenja kako bi sistemski prikazali stari predmet kako bi se rešio u što kraćem roku, redovno izveštavanje Predsednika suda o tome koje su mere preduzete. Napomenula je da sud ima info pult na kome sudijski saradnici pružaju opšte pravne informacije zainteresovanim građanima o besplatnoj pravnoj pomoći, o medijaciji (posredništvu) u postupcima i mirno rešavanje sporova koje skraćuje trajanje postupka i bitno umanjuje troškove, i građanima i sudu.

Zamenica Višeg javnog tužioca u Pančevu, Ana Kurai govorila je o novim zaduženjima i obavezama koje su tužioci dobili uvođenjem novog Zakona o krivičnom postupku 2013.godine.  Dodala da i pored reforme postoje i stari predmeti u tužilaštvima, zbog nedostatka kadrova, prostornih problema kada je reč o osnovnim tužilaštvima. Najveći broj starih predmeta je bio koruptivne prirode, što je rešeno uvođenjem posebnih odeljenja.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.