Održana Tematska otvorena vrata u Vranju

0

Prva Tematska otvorena vrata u Vranju održana su u četvrtak 3. oktobra u prostorijam a osnovnog suda u Vranju. Prva tema skupa bila je trajanje sudskih postupaka i zašto suđenja toliko dugo traju?
Građani su imali priliku da kroz ovakav događaj neposredno razgovaraju sa predstavnicima suda u Vranju, kao i da čuju koji su to sve problemi koji sprečavanju efikasnije  rešavanje postupaka pred sudom.

Nenad Stefanović – zamenik predsednika Osnovnog suda u Vranju govorio je o iskustvima Osnovnog suda u Vranju u rešavanju predmeta, kao i postugnutim rezultatima. Tendencija je da se broj predmeta u Osnovnom sudu u Vranju smanji, a čemu doprinosi sačinjavanje redovnih izveštaja i poštovanje Programa rešavanja starih predmeta koji je dostavljen od strane Vrhovnog kasacionog suda. Pored toga, ukazao je na faktore koji dovode do dugog trajanja postupka, a poseban akcenat je stavio na veštačenja koja zahtevaju dosta vremena, drugostepene postupke u kojima se ukidaju presude i vraćaju na ponovno suđenje. Posebno je ukazao na to da faktori koji dovode do dugog trajanja sudskih postupaka nisu identični, već se razlikuju od slučaja do slučaja, a što zavisi od vrste postupka, ponašanja stranaka i sl.

Aleksandra Tošić Arsić – sutkinja   i portparol Osnovnog suda u Vranju govorila je o faktorima koji dovode do dugog trajanja krivičnih postupaka sa posebnim akcentom na to da krivični postupci pred sudom ne traju dugo, ali da mora da se ima u vidu činjenica da krivični postupak ne počinje pred sudom već tužilaštvo sprovodi istragu i preduzima druge radnje pre samog optuženja, a sud nema mehanizme za ubrzanje tog dela postupka. Istakla je da krivični postupci dugo traju iz subjektivnih i objektivnih razloga kao što su ponašanje učesnika u postupku, broj okrivljenih i slično. Posebno je istakla da se u javnosti sva krivica za dugo trajanje postupka prebacuje na sudiju, često se sumnja u nepristranost sudije, a zapravo realni razlozi su primena zakona i zloupotreba od strane drugih učesnika u postupku.

Nataša Stanojković sutkinja Osnovnog suda u Vranju i predsednica građanskog odeljenja govorila je o razlozima dugog trajanja parničnih postupaka pa je istakla da je jedan od glavnih razloga problem sa dostavljanjem sudskih pismena, a čemu u velikoj meri doprinosi neprijavljivanje promene adrese i pasivizacija adrese. To onemogućava sud da uputi pismeno licu kome je namenjeno. Pored toga, istakla je da je u složenijim predmetima potrebno prikupljanje dodatnih informacija i dokaza što može dovesti do dužeg trajanja postupaka.

Ivana Milovanović – sutkinja Osnovnog suda u Nišu i članica UO Foruma sudija Srbije govorila je o uzrocima dugog trajanja sudskih postupaka i mogućim načinima rešavanja istih. Uzroci trajanja postupaka se mogu sagledati sa četiri aspekata i to rad suda, ponašanje stranaka/učesnika u postupku, rad drugih službi i institucija od kojih zavisi rad suda i opšti stav građana u sudove. U okviru svake kategorije pokušala je da identifikuje uzroke dugog trajanja postupka. Na kraju, kao moguće načine prevazilaženja tih problema navela je unifikaciju propisa o dostavljanju u različitim vrstama sudskih postupaka, povećanje poverenja građana u pravosuđe, specijalizaciju službi dostavljanja, povećanje transparentnosti rada sudova, veću odgovornost sudija kroz uspostavljanje jasnih merila za ocenu rada i sl.

Građani su na kraju kroz diskusiju uglavnom, istakli nezadovoljstvo radom sudova govoreći uglavnom o svojim ličnim predmetima i iskustvima sa sudom. Učesnici su ukazali i na određena ponašanja sudija gde su ih  panelisti uputili na mogućnost pisanja pritužbi na rad sudije.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.