ODRŽANA TEN REGIONALNA KONFERENCIJA O UČINKU JAVNE UPRAVE

0

Na prvoj radnoj grupi, na kojoj je učestvovala Katarina Golubović, istaknuto je da ne postoji ujednačena EU politika za evaluaciju primene propisa i politika u državama članicama. Slovačka i Mađarska, npr. nisu obezbedile dovoljna kadrovska i finansijska sredstva za sistem evaluacije, te je on nerazvijen. S druge strane, EU integracije su pomogle Poljskoj da razvije sistem evalucije. U Poljskoj postoji centralni evalucioni tim u sklopu Ministarstva za infrastrukturu i razvoj kao i regionalni timovi. Poljska je imala preko 190 evaluacija u periodu od 2005-2015 godine. Međutim, nevladine organizacije koje su vršile evaluaciju evaluacija su zaključile da su izveštaji nedovoljno jasni za čitanje. Iako je Finska predvodnik sistema evaluacije, i u njoj postoje problemi koji se ogledaju u opštosti i nesprovodivosti zaključaka koji po običaju izvode eksperti koji nemaju utemeljenje u praksi.

Ex post analize u Makedoniji su rađene za zakone koji su primenjivale nezavisne agencije i tela. Ova tela su koristila ove zaključke kao instrument za zagovaranje kod nadleznih ministarstava za unapredjenje zakona. Dobar primer revizije u Makedoniji je i revizija svrsishodnosti fuinkcionisanja Sluzbi hitne pomoći, u kojoj su izdate konkretne preporuke u pogledu promene kadrovske politike radi efikasnijeg i efektivnijeg rada.

Više informacija o konferenciji možete pogledati na Centar za evropske politike.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.