Okrugli sto o Ustavnim promenama u Novom Pazaru

0

Komitet pravnika za ljudska prava-YUCOM je u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji održao 28. septembra 2015. godine okrugli sto na temu Promena Ustava u Novom Pazaru. Na okruglom stolu učešće su uzeli Milan Antonijević, direktor YUCOM-a, dr Katarina Golubović, advokat YUCOM-a, advokat Dušan Ignjatović, bivši direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, studenti pravnog fakulteta i žurnalistike Državnog Univerziteta u Novom Pazaru, kao i zainteresovana javnost.

Na okruglom stolu se diskutovalo o brojnim aspektima uticaja Ustava na stvarni položaj građana. Kao konstruktivni predlozi koji mogu biti izlistani sa ovog okruglog stola, može se istaći da je potrebno izvršiti analizu poštovanja i funkcionisanja Ustava, odnosno sprovođenje ustavnog zakona u poslednjih 9 godina. Učesnici su se složili da takođe treba proširiti spektar pružaoca besplatne pravne pomoći, jer je vrlo često lokalna samouprava u sukobu interesa i da su građani ti koji upravo prigovaraju na rad lokalne samouprave pa ona kao takva ne može odgovorno i profesionalno da vrši ovu funkciju. Rasprava o Ustavu bi trebalo što duže da traje i da u njoj bude uključen što veći broj aktera. Predočen je takođe veliki uticaj medija na konstruisanje mišljenja javnosti o institucijama koje su Ustavno kategorisane.

Učesnici su tokom diskusije sugerisali da odgovornost treba da se spusti na mnogo niže nivoe vlasti nego na one na koje se odnosi danas, uključujuću tu i tužilaštvo. Ovo je prema njihovim rečima izvodljivo kroz ‘finansijsku decentračizaciju’, i to je jedna od mogućnosti generalnog popravljanja situacije poštovanja Ustava.

Kao generalni zaključak diskusije jeste da ustavne mogućnosti treba koristiti, kao i u tom smislu treba da se vrši edukacija pravnika ne samo o tome šta piše u Ustavu, nego i na šta Ustav upućuje i koji su to izvori prava koji se primenjuju u našoj zemlji.

U prilogu možete pronaći celokupan Izveštaj

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.