Opština Zemun obustavila prinudno iseljenje neformalnog romskog naselja Grmeč

0

Gradska opština Zemun direktnom primenom ratifikovanog međunarodnih ugovora o ljudskim pravima obustavila je postupak prinudnog iseljenja neformalnog naselja Grmeč u Zemunu do obezbeđivanja trajnog stambenog rešenja za stanovnike ovog naselja.

Do obustavljanja postupka iseljenja došlo je nakon što je na osnovu aplikacije Komiteta pravnika za ljudska prava, Evropski sud za ljudska prava pokrenuo postupak za izricanje privremene mere protiv Republike Srbije usled opasnosti od teških povreda ljudskih prava interno raseljenih Roma koji stanuju u ovom naselju.

Opština Zemun je za one stanovnike koji su izjavili žalbe na rešenja o rušenju donela zaključke o obustavi postupka dok je za one koji nisu uspeli da izjave žalbe donela zaključke o administrativnom odlaganju dok im se ne pronađe trajno stambeno rešenje. Donošenju ovih zaključaka prethodilo je poništavanje prvostepenih rešenja o rušenju od strane Sekretarijata za imovinske i pravne poslove Grada Beograda.

Do obustavljanja iseljenja naselja Grmeč došlo je direktnom primenom Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima što je prvi put da se u postupcima iseljenja neformalnih romskih naselja direktno primenjuju međunarodni standardi ljudskih prava.

Smatramo da ova promena u praksi organa uprave koji sprovode iseljenja predstavlja pozitivan pomak koji istovremeno potvrđuje brojne nedostatke domaćeg zakonodavstva u oblasti stanovanja i probleme sa kojima se mnogi građani Srbije, a posebno siromašni, izbegla, interno raseljena lica i Romi suočavaju u ostvarivanju prava na adekvatno stanovanje.

Nadamo se da će direktna primena ratifikovanih ugovora o ljudskim pravima postati pravilo u postupanju organa uprave koji sprovode iseljenja kao i da će najavljene izmene zakonodavstva u ovoj oblasti biti u skladu sa obavezama Republike Srbije u oblasti prava na adekvatno stanovanje.

U Beogradu, 3.9.2015. godine

Preuzmite Saopštenje

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.