Otpakivanje besplatne pravne pomoći u praksi

0

Naziv: Otpakivanje besplatne pravne pomoći u praksi
Trajanje: jul 2019 – jul 2020. godine
Donator: Ambasada Kraljevine Holandije
Vrednost projekta: 39.000, 00 EUR

O projektu: Glavni cilj projekta jeste unapređenje pristupa pravosuđu i pomoć u razvoju vladavine prava u Srbiji. Pristup pravosuđu u Srbiji posebno je važan u svetlu nedavno usvojenog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i izmena ostalih pravnih akata koji će imati direktan uticaj na prava građana.

Projekat će ponuditi preporuke vezane za unapređenje pravnog sistema, a takođe će pomoći u implementaciji Akcionog plana za poglavlje 23, i preuzetih obaveza u okviru procesa pristupanja EU. Jedan od ključnih problema u procesu primene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći bio je nedostatak javne rasprave. U nameri da se izbegne ponavljanje prethodnih grešaka potrebni su detaljno posmatranje i intenzivna debata o harmonizaciji procesnog prava. Stoga, kao deo projekta, Jukom je nadgledao promene u Zakonu o parničnom postupku i drugim procesnim
zakonima, kao i njihovu harmonizaciju sa predmetnim Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.  Takođe, Jukom će pratiti prvih šest meseci primene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i rad službi i pojedinaca koji su zaduženi za pružanje besplatne pravne pomoći pri gradovima i opštinama u Srbiji, sa posebnim osvrtom na položaj udruženja u sistemu besplatne pravne pomoći.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.