Otvaranje dosijea da bude uslov za EU

0

Izvor

Beograd – Preduslov za dovršenje procesa restitucije i rehabilitacije je otvaranje tajnih dosijea. Istovremeno, ni borba protiv korupcije ne može da da efekta dok se državne institucije ne pročiste od autoritarne prošlosti. Svi ovi razlozi nisu bili dovoljni da se donese zakon koji bi regulisao pitanje otvaranja dosijea, iako je u dva navrata Srpski pokret obnove slao zakonske predloge u Narodnu skupštinu.

Pravni okvir koji bi se na sistematski i odgovoran način bavio ovom tematikom je neophodan kako bi ovo društvo moglo da ostavi prošlost iza sebe i krene napred, zaključak je konferencije koja je juče održana u Kući ljudskih prava.

Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava (Jukom), rekao je da Srbija već četrnaest godina čeka na zakon o tajnim dosijeima i pored toga što zakonski predlog već uveliko postoji.

– Civilno društvo i male političke partije su isticale značaj donošenja ovog zakona, ali je to ostalo bez odjeka u državnim institucijama – kaže Antonijević. Prema njegovim rečima, jedan od razloga zbog kojeg Srbija još uvek nije otvorila dosijee jeste i ambivalentan pristup Evropske unije prema ovom pitanju.

– EU nikada jasno nije rekla da će otvaranje dosije biti jedan od uslova tokom pregovora. Mi iz civilnog sektora tražimo od EU da insistira na otvaranju tajnih dosijea – naveo je Antonijević. On dodaje da bi svaki zakonski predlog morao da zadovolji potrebu građana da vide kako je taj sistem funkcionisao i istovremeno otvori pitanje političke odgovornosti za zločine iz devedesetih godina.

Aleksandra Popović iz fondacije Konrad Adenauer je istakla da je Srbija donošenjem Zakona o lustraciji bila na dobrom putu da ostavi autoritarnu prošlost iza sebe.

– Taj zakon je ostao mrtvo slovo na papiru i ceo taj proces je stao na samom početku. Zbog toga, mi danas imamo nepročišćene institucije što onemogućava borbu protiv korupcije – kazala je Aleksandra Popović i naglasila da se ovo pitanje ignoriše iz godine u godinu.

Šabić: Priprema dosijea za uvid – problem

Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti se saglasio da Srbija treba zakonom da se pozabavi tajnim dosijeima. Ipak, kako navodi, neodgovorno bi bilo tretirati ovaj zakon kao jednostavan.

– Fundamentalan problem sa kojim će se suočiti ljudi koji će raditi na pripremi zakonskog predloga jeste priprema dosijea za uvid. Zbog količine podataka, taj izuzetno obiman posao će zahtevati etičku trijažu od strane pravnika i istoričara, kako ne bi došlo do zloupotrebe informacija – rekao je Šabić i napomenuo da bi bilo poražavajuće ukoliko otvaranje dosijea jedino doprinese povećanju tiraža tabloida.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.