Otvoreni Parlament

0

otvoreni parlamentProjekat “Otvoreni Parlament” na nacionalnom i lokalnom nivou sprovodi zajednička inicijativa organizacija civilnog društva koju čine CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost iz Beograda, Nacionalna koalicija za decentralizacijusa sedištem u Nišu, YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava iz Beograda i SeConS – Grupa za razvojnu inicijativu iz Beograda.

Osnovni cilj projekta „Otvoreni parlament“ je povećanje javnosti rada parlamenta, informisanje građana o radu parlamenta i uspostavljanje redovne komunikacije između građana i njihovih izabranih predstavnika. Svoj rad baziramo na vrednostima koje su sadrzane u međunarodnoj Deklaraciji o otvorenosti parlamenata, u čijem razvoju je učestvovao i Otvoreni parlament.
Narodni poslanici u Narodnoj skupštini zastupaju interese građana. U okviru projekta Otvoreni parlament kreiran je instrument za praćenje rada narodnih poslanika – www.otvoreniparlament.rs. Na ovom mestu redovno će se objavljivati transkripti skupštinskih sednica, različite analize zakona i amandmana, kao i preporuke za unapređenje javnosti rada parlamenta i poboljšanje komunikacije između građana i njihovih predstavnika.
Nizom uličnih akcija, kroz direktnu komunikaciju sa građanima, informisaćemo ih o načinima na koje mogu da zahtevaju odgovorno ponašanje od svojih predstavnika u parlamentu.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.