Perspektive sporazuma iz tehničkog dijaloga Beograda i Prištine

0

Ova publikacija predstavlja zbirku članaka o koristima sporazuma koji su proistekli iz tehničkog dijaloga između Kosova i Srbije, kojim je posredovala Evropska unija. U člancima se iznosi uticaj sporazuma na život građana, kao i dostignuća tehničkog dijaloga u normalizaciji odnosa između dve strane. Autori članaka, građani i stručnjaci sa Kosova i Srbije donose svoje lične stavove i iskustva o pozitivnim rezultatima niza sporazuma iz tehničkog dijaloga, poput onih o energetici, slobodi kretanja, pravosuđu, carinskim pečatima, integrisanom upravljanju granicom (IBM) ) i sporazuma o prevozu opasne robe (ADR). Neki članci opisuju i uticaj ovih sporazuma na odnose između građana, kako na Kosovu, tako i između Kosova i Srbije. A takođe pružaju konkretne preporuke za poboljšanje primene ovih sporazuma i identifikuju nove oblasti koje treba rešiti u kontekstu napora za normalizaciju odnosa.

Informisanje građana o tehničkom dijalogu je često praćeno nedostatkom potrebnih informacija što je posledica nedostatka posvećenosti vlada da obezbede transparentnost i pravilno informisanje građana. Sledstveno, saznanja javnosti o sadržaju i prednostima sporazuma iz tehničkog dijaloga su ograničena. U nedostatku tačnih informacija o procesu dijaloga, koristima istog i nedostatka političke volje za sprovođenje postignutih sporazuma, podrška građana za tehnički dijalog je izbledela.

Ovaj niz članaka je objavljen u raznim medijima na Kosovu i u Srbiji i pružio je javnosti pozitivnu perspektivu o dostignućima tehničkog dijaloga kao i konstruktivne preporuke za unapređenje dijaloga i poboljšanje primene postignutih sporazuma.

Publikacija je deo projekta „Promovisanje i obaveštavanje o prednostima tehničkog dijaloga između Prištine i Beograda kojim posreduje EU“, a koji sprovodi Grupa za politike i zagovaranje Kosovo – Srbija (KSPAG) i finansiraju Evropska unija i Norveška ambasada na Kosovu. Projekat je obuhvatio niz aktivnosti koje doprinose informisanju javnosti o dostignućima tehničkog dijaloga i uključenju građana i stručnjaka relevantnih oblasti u diskusiju o ovim prednostima.

Ova publikacija je omogućen uz finansijsku podršku Evropske unije i Ambasade Kraljevine Norveške na Kosovu. Sadržaj ove publikacije je isključivo odgovornost Grupe za javno zagovaranje između Kosova i Srbije i ne može se ni na koji način smatrati da odražava stavove Evropske unije ili Ambasade Kraljevine Norveške.

Preuzmite Publikaciju

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.