Poglavlje 23 – šta građane imaju od toga?

0

Naziv projekta: Poglavlje 23 – šta građani imaju od toga?

Vreme trajanja projekta: septembar 2016. – decembar 2016.

Donator: Nemačka ambasada u Beogradu

O projektu: Jedan od glavnih ciljeva ovog projekta je da se utvrdi i oceni napredak koji je Srbija napravila u oblasti osnovnih ljudsih prava kroz implementaciju Akcionog Plana za Poglavlje 23. Kao što je navedeno u ovom dokumentu, Srbija će nastaviti da radi na svom pravnom i normativnom okviru za zaštitu i unapređenje osnovnih ljudskih prava, u skladu sa pravnim tekovinama EU, evropskim i međunarodnim standardima i najboljim praksama. Glavni problemi istaknuti kao izazovi u zakonodavstvu Srbije, te samim tim i glavne teme konferencije su: zabrana mučenja, degradiranja, zlostavljanja i kažnjavanja; sloboda misli, savesti i veroispovesti; sloboda izražavanja, uključujući slobodu i pluralizam medija; načelo antidiskriminacije i položaj socijalno ugroženih grupa; rodna ravnopravnost; prava deteta; proceduralne garancije; položaj izbeglica i interno raseljenih lica; mere protiv rasizma i ksenofobije; zaštita ličnih podataka.

Jedan od ciljeva konferencije o pravosuđu, koja okuplja stručnjake iz čitave Srbije i iz svih segmenata društva, je da se generiše diskusija koja će se fokusirati na značaj nezavisnog sudstva i načela vladavine prava, redovno izveštavanja sudstva, izazove sa kojima se suočava Vlada u sprovođenju reformi, kao i na dublju razmenu iskustava, znanja i dobru praksu. Iz ovoga, glavni cilj je da se kreira niz preporuka i predloga koji će pomoći Vladi Srbije u njenim daljim naporima ka uspostavljanju efikasnog i nezavisnog sudstva.

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.