Položaj nacionalnih manjina u Republici Srbiji tokom epidemije Covid-19

0

Publikacija Položaj nacionalnih manjina u Republici Srbiji tokom epidemije Covid-19, nastala je uz finansijsku podršku Bugarske razvojne pomoći. Publikacija se bavi pravima nacionalnih manjina u Republici Srbiji tokom trajanja epidemije virusa SARS-CoV-19. Poseban fokus koji publikacija ima, se odnosi na uticaj mera Vlade i jedinica loklanih samouprava u sprečavanju epidemije i posledice tih mera u odnosu na pravo na: zdravlje, slobodu kretanja, pristup pravdi i informisanje pripadnika nacionalnih manjina.

Sprovedeno istraživanje je fokusirano na nacionalne manjine koje tradicionalno žive u pograničnim područjima, imajući u vidu problem ograničenja slobode kretanja i bliskosti matičnih država. Značajan problem tokom epidemijske krize predstavljale su i česte izmene i dopune propisa zbog kojih nacionalne manjine nisu na odgovarajući način informisane o pravima i obavezama, iako su sankcije za njihovo kršenje bile često veoma stroge i visoke. Posebni zdravstveni rizici odnosili su se na najugroženije slojeve društva kao što su stanovnici podstandardnih romskih naselja, usled nemanja pristupa vodi, struji i kanalizaciji. Na taj način epidemija je dodatno produbila postojeće probleme sa kojima se svakodnevno suočava romska populacija u Srbiji.

Preuzmite Publikaciju

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.