Položaj oštećenih (žrtava) u krivičnom postupku u Republici Srbiji

0

Naziv projekta: Položaj oštećenih (žrtava) u krivičnom postupku u Republici Srbiji

Vreme trajanja projekta: april 2016. – mart 2017.

Partner: CLARD – Kosovo

Donator: Balkanski Fond za Demoktratiju

O projektu: Opšti cilj akcije je unapređenje položaja i prava žrtava i oštećenih u krivičnom postupku. Specifični ciljevi su: identifikacija neophodnih pravnih promena u krivično pravnom okviru/identifikacija problema implementacije; umrežavanje sa ciljem poboljšanja pružanja besplatne pravne pomoći žrtvama; praćenje sprovođenja mera u okviru zahteva iz Poglavlja 23 u Srbiji i u strateškim dokumentima pravosuđa na Kosovu. Rezultati ovih akcija su: sprovedena pravna istraživanja; izveštaj zasnovan na diskusijama i razmeni znanja sa preporukama; predstavljanje/praćenje 3-5 slačajeca; niz sastanaka sa ključnim akterima; informisanje o potrebama za pravnim promenama/promenama implementacije; 2 sveobuhvatna izveštaja; 2 publikacije.

 

Share.

Ostavite odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.