0

Rođen je 1979. godine u Zadru. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 2003. godine, a tri godine kasnije položio je pravosudni ispit. Zaštitom ljudskih prava bavio se na poziciji zamenika lokalnog ombudsmana od 2014. godine, a prve korake u…

0

Završila je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, pravosudno – upravni smer. Interesovanje za oblast ljudskih prava razvila je tokom srednje škole, učešćem u brojnim lokalnim i regionalnim akcijama omladinskog tipa. Tokom studiranja volontirila je u nekolicini nevladinih organizacija koje se…

0

Katarina Toskić rođena je 1990. godine, završila je Gimnaziju u Vrnjačkoj Banji nakon čega upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Tokom srednjoškolskih dana bila je angažovana kao školski medijator, a tokom studentskih dana na projektima civilnog društva iz oblasti ljudskih…

0

Rođen je 1984. godine u Beogradu.  Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za međunarodno pravo. Nakon diplomiranja Milan je dve godine radio kao sudijski pripravnik u Prekršajnom i Prvom osnovnom sudu u Beogradu. U Komitetu pravnika…

0

Rođen je 1992. godine u Ivanjici. Diplomu osnovnih studija Univerziteta u Beogradu stekao je juna 2016. godine završivši četvorogodišnje studije na Fakultetu političkih nauka – studije politikologije. Tokom  studiranja, i kroz svoje radove posebno se zainteresovao za oblasti evropskih integracija…

0

Rođena je 1986. godine u Beogradu. Diplomu osnovnih studija Univerziteta u Beogradu stekla je septembra 2010. godine završivši četvorogodišnje studije na Filološkom fakultetu na katedri Skandinavskih jezika i književnosti. Svoje usavršavanje je nastavila na Fakultetu organizacionih nauka, gde je pohađala…

0

Jovana Spremo radi kao savetnica za pitanja procesa EU integracija u Komitetu pravnika za ljudska prava YUCOM. Završila je osnovne studije na Fakultetu političkih nauka, smer Međunarodni odnosi, gde je stekla i zvanje master politikologa za međunarodne poslove pohađajući interdisciplinarni…

0

Momčilo Živadinović rođen je 1990. godine. Nakon četvorogodišnjih studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, katedri za socijalni rad i socijalnu politiku, diplomirao je 2013. godine, gde je takođe završio i master studije (master teza: Analiza pravnog okvira socijalne…

0

Rođena 1985. godine u Smedrevskoj Palanci. Diplomirala 2009. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Pravosudni ispit je položila 2017. godine u Beogradu. U Komitetu pravnika za ljudska prava – YUCOM je angažovana od 2012. godine na pružanju besplatne…

0

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu – smer međunarodno pravo. Od 2007. radi kao pravnik, a pravosudni ispit je položila već 2009. godine. Od 2010. godine obavlja advokatsku delatnost. U pravnom timu YUCOM-a angažovana je od 2011. godine…

1 2