Luka Jovanović

0

Luka Jovanović je rodjen 27. oktobra 1983.godine u Beogradu.  Diplomirao je na teorijsko-pravnom odseku  Pravnog fakulteta  Univerziteta u Beogradu kog kojeg ima i MD. Kao student  počeo je da saradjuje sa organizacijama civilnog društva u zemlji i inostranstvu. Beogradski Forumu za bezbednost i demokratiju od 2006, mu  je  poverio komunikaciju i korespodenciju s partnerima u inostrantvu –  madjarskim Segedinskim forumom i švajcarskim DCAFom, kao i prevodilačko-uredničke poslove izdanja (Pričručnik za NATO, 2009.) i  izdanja u ediciji Vidici i putokazi (2011- 2015). Yucomu se, s preporukama ove organizacije, pridružio u junu 2015.

Share.