Aleksandra Stojanov

0

Aleksandra Stojanov je rođena 6. 7. 1990. godine u Beogradu. Završila je Prvu beogradsku gimnaziju. Trenutno je studentkinja IV godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, međunarodnopravni smer.

2014. godine pohađala je Pravnu kliniku za suzbijanje trgovine ljudima na Pravnom fakultetu BU, gde se zainteresovala za ljudska prava i njihovu zaštitu. Nakon sticanja teorijskog znanja iz ove oblasti bila je učesnica treninga za pravnike u organizaciji NVO Astra, gde je bila obučavana za praćenje suđenja za krivična dela trgovine ljudima. Trenutno je istraživačica-saradnica u Astri.

U Yucomu je angažovana kao volonter od maja 2015, gde se dodatno zainteresovala za pitanja diskriminacije, prava manjina, prava žena i dece.

Polaznik je programa Omladinskog odbora za obrazovanje i Civil rights defenders– Branitelji I braniteljke manjinskih prava, 2015. I tek je očekuju aktivnosti u ovom projektu.

Aleksandra govori engleski i služi se ruskim jezikom.

Share.