Ana Janković Jovanović

0

Ana Janković Jovanović, rođena je 10. novembra 1987. godine u Beogradu. Osnovne studije (LLB) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila je 2011. godine, nakon čega je godinu dana radila kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Petrović u Beogradu.

Godine 2012. odlazi na Master studije ljudskih prava u London, te 2013.godine dobija diplomu – LLM in Human Rights, Birkbeck college, University of London, nakon sa odlikom odbranjene disertacije na temu “Koji su najznačajniji problemi pravičnosti i legaliteta Međunarodnog krivičnog tribunala za zemlje bivše Jugoslavije?”.

Trenutno je doktorantkinja pravnih nauka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer međunarodno pravo.

Od početka karijere se bavi zaštitom ljudskih prava posebno osetljivih grupa, pre svega zaštitom prava izbeglica i migranata, zabranom torture i pravima deteta.

Učestvovala je na velikom broju međunarodnih konferencija i bila je polaznik velikog broja škola prava u Srbiji, Francuskoj i Velikoj Britaniji, između ostalog i “Škole ljudskih prava” – Beogradskog centra za ljudska prava, “L’art, le droit et la paix”, Univerzitet Mira (L’Univeriste de la Paix), Caen, Francuska, “English legal methods”, Kembridž Univerzitet (University of Cambridge), “Zabrana diskriminacije lica sa invaliditetom” Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, “La reconciliation nationale”, Univerzitet Mira (L’Univeriste de la Paix), Caen, Francuska, i mnoge druge.

U Komitetu pravnika za ljudska prava je angažovana od septembra 2013.godine, pre svega u okviru tima za pružanje besplatne pravne pomoći licima kojima su povređena ljudska prava, ali radi i na realizaciji specifičnih projektnih aktivnosti u okviru svoje ekspertize.

Govori engleski i francuski  jezik.

e-mail: ana.jankovic@yucom.org.rs 
office@yucom.org.rs

Share.