Andrea Arsić

0

Andrea Arsić, rodjena je 1993.godine u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu upisala je i master studije, modul Medjunarodno poslovno pravo. Tokom studija angažovala se u radu studenstskih organizacija, pohadjala je različite kurseve i seminare. Kao član studentskog tima Udruženja za Ujedinjene nacije Srbije učestvovala je u pripremama i vodjenju medjunarodne konferencije simulacije rada organa Ujedinjenih nacija za studente, i u drugim aktivnostima Udruženja. U YUCOM-u volontira od aprila 2017.godine. Govori engleski jezik, a nemački jezik usavršava.

Share.