Carmen Cox

0

Carmen Cox volontira u YUCOM-u od leta 2015 godine. Studira matematiku i programiranje na Duke Univerzitetu u Durhamu, SAD, gde bi trebalo i da diplomira narednog proleća. Nedavno je shvatila da ne želi da provede ceo svoj život učeći matematiku (bez obzira na to koliko je to zabavno) i zainteresovala se za doprinošenje, nije važno u kom obimu, borbi protiv diskriminacije, naročito onoj zasnovanoj na polu i rasi. Iako nema puno iskustva sa radom u nevladinim organizacijama, raduje se učenju mehanizama iniciranja zaštite ljudskih prava u YUCOM-u.

Share.