Chan Braithwaite

0

“Idejom o volontiranju u Srbiji najpre sam bio privučen kako bih proširio svoje razumevanje primene međunarodnog prava u zemlji u tranziciji. Naučio sam da je Ustav Srbije donešen pre svega dve godine, ali politička i istorijska kultura koja je dovela do njegovog usvajanja 2006. godine bila je enigma koja je izazvala moje interesovanje. Čim sam obezbedio volontersku praksu u YUCOM-u preko Centra za međunarodno pravno obrazovanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pitsburgu, radoznalost me je dovela do iznenađujuće bogatih izvora srpske kulture u okolini Pitsburga. Slušanjem predavanja bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika i prisustvovanjem na nedeljnim aktivnostima Američko-srpskog Kluba u Pitsburgu, stekao sam prvu sliku o Srbiji pre dolaska u Beograd.

Letnja volonterska praksa sa YUCOM-om uverila me je da je Srbija izuzetno vredno iskustvo za mene. Pristigao sam na Balkan sa tmurnim utiskom njihovih problema iz oblasti ljudskih prava, ali otišao sam odande sa otvorenim očima o teškoj stvarnosti života u Srbiji. Kao volonter YUCOM-a, radio sam zajedno sa nadarenim profesionalcima zabrinutim za generalni boljitak Srbije. Tokom leta, naša organizacija uključila se u aktivnosti promocije rada inicijativa za vladavinu prava, slobodnom pristupu informacijama, institucionalizaciji kancelarije zaštitnika građana i drugim velikim kampanjama. Takođe sam imao priliku da učestvujem do određenog nivoa u servisu pravne pomoći”.

Share.