Charly Viguier

0

Rođen u Albi 19. oktobra 1990. godine; trenutno završava master na temu pravo i izgradnja države u post-konfliktnim situacijama na Univerzitetu Aix-en u Providensu. Nakon što je došao krajem maja 2014 godine u YUCOM radi sticanja prvih volonterskih iskustava naročito se zainteresovao za borbu protiv korupcije, primenu ljudskih prava i pitanja tranzicione pravde. U YUCOM-u je angažovan na projektima koji se fokusiraju na zločine iz mržnje, poboljšaanje pritvoreničkih prava na zdravstvenu negu, prava LGBT osoba i ulogu sudstva u borbi protiv korupcije. Maternji jezik mu je francuski i govori tečno engleski jezik.

 

Share.