Cristiano Barducci

0

Cristiano Barducci je rođen u Sieni 18. septembra 1989. godine. Stekao je MD na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bolonji sa disertacijom na temu “Propisi prava Evropske Unije i SAD o aktivnostima lobiranja”. Bio je pripravnik u Bolonjskom Sudu za maloletnike.

Učestvovao je na Erasmus-LLP-u na Leuven Univerzitetu (Belgija), gde je fokusirao svoje aktivnosti na problemе evropskih integracija i na analizu zajedničke evropske spoljne i bezbednosne politike. Interesovanje za tranzicionu pravdu i međunarodnu saradnju prvo ga je odvelo u Sarajevo u okviru projekta Univerziteta J.Hopkins o ulozi međunarodnih organizacija u post-konfliktnom kontekstu, a zatim u Tanzaniju, gde je pružao pomoć deci sa invaliditetom.

U YUCOM-u je angažovan na projektima koji se bave privatizacionim skandalima, objavljivanjem informacija od javnog značaja i pravima LGBT osoba. Trenuto radi kao novinar. Govori engleski.

Share.