Dušan Janković

0

Dušan Janković rođen je 27. augusta 1987. godine u Sloveniji. Završio je osnovne akademske studije komunikologije na Fakultetu za medije i komunikacije, Singidunum Univerziteta. Tokom studija se bavio analizom medija i kulture kroz različite i brojne primere kršenja ljudskih prava, kao i teorijom demokratije.
Pohađao je Školu nove politike u organizaciji YIHR i obuku za trenere političkih veština po NDI programu. Piše za dva studentska lista.
Posebnu pažnju u svojim akademskim radovima posvetio je istraživanju i analizi ženskih i lgbttiq ljudskih prava u medijima, kao i pitanju korišćenja javnih prostora.

Zainteresovan je za zaštitu i afirmaciju ljudskih prava sa posebnim osvrtom na istraživanje uloge medija u kreiranju svesti o značaju poštovanja ljudskih prava.

Share.