Jean-Baptiste Merlin (Francuska)

0

Jean-Baptiste rođen je 24. marta 1986. godine. Diplomirao je na Institutu za političke nauke u Aix-en-Provence i završio je Master evropskih i međunarodnihodnosa (2010.). Doktor je pravnih nauka Univerziteta Paris X – Nanterre – La Défense iz oblasti međunarodnog javnog prava (2015.). Tema doktorskog rada je bila “Pravo domorodačkih naroda na samoopredeljenje: doprinos proučavanju pojave norme u međunarodnom običajnom pravu”.

Nakon što je završio pripravnički staž u firmi za pravni konsalting u Oklandu (NoviZeland, 2007-2008.) i u Razvojnom programu Ujedinjenih nacija u Nikoziji (Kipar, 2010.),  interesovanje je usmerio na rešavanje sukoba, nacionalizam, samoopredeljenje,razvoj i ljudska prava. U YUCOM-u je volontirao od oktobra 2012. do juna 2015. godine, a od tada i dalje povremeno sarađuje. Oblasti za koje je posebno zainteresovan su prava manjina, tranziciona pravda, pravna pomoć i reforme u oblasti pravosuđa vezane za evropske integracije Srbije (na pimer : praćenje procesa skrininga i procesa izrade akcionog plana za pregovaračka poglavlja 23 i 24, itd).

Govori francuski, engleski i srpski jezik.Služi se nemačkim i ruskim.

e-mail : jean-baptiste.merlin@yucom.org.rs

Share.