Jovana Spremo – Savetnica

0

Jovana Spremo radi kao savetnica za pitanja procesa EU integracija u Komitetu pravnika za ljudska prava YUCOM. Završila je osnovne studije na Fakultetu političkih nauka, smer Međunarodni odnosi, gde je stekla i zvanje master politikologa za međunarodne poslove pohađajući interdisciplinarni modul Međunarodno humanitarno pravo i prava ljudskih prava (master teza: „Kvalifikacija oružanog sukoba – testovi internacionalizacije“). Oblasti u kojima se profiliše su demokratizacija i vladavina prava, a tematski pokriva nekoliko tema vezanih za pravosuđe, antikorupciju i zaštitu osnovnih ljudskih prava, obuhvaćenih Poglavljem 23 pregovora o pristupanju EU.

Jovana je alumnistkinja nekolicine međunarodnih i regionalnih organizacija, među kojima ističe da je bila polaznica OEBS-ove Akademije dijaloga mladih žena Beograda i Prištine i programa Izveštavanja o genocidu i drugih masovnih zločina u organizaciji Međunarodne akademinje Nirnberskih principa i Wayamo fondacije. Njeno neformalno obrazovanje usavršeno je kroz nekolicinu treninga i seminara organizocanih od strane Misije OEBS-a u Srbiji i OEBS-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (OSCE/ODIHR) gde je 2016. stažirala u Odeljenju za ljudska prava radeći na programu u oblasti slobode vere i uverenja.

Tečno govori engleski, a poznaje osnove španskog jezika.

Share.