Julia Tétrault – Provencher

0

Rođena je u kanadskoj provinciji Kvebek a osnovne studije prava je završila na Univerzitetu Laval, gde je imala priliku da volontira na Pravnoj klinici za međunarodno krivično i međunarodno humanitarno pravo na raznim slučajevima, uključujući i slučajeve krivičnog gonjenja za ratne zločine izvršene tokom genocida u Ruandi. Takođe je učestovala u prevodu ažuriranih komentara iz 2017. godine Druge ženevske konvencije za Međunarodni komitet Crvenog Krsta, pod mentorstvom profesorke Džulije Grinjon. Kao obavezni uslov da bi postala advokat, šest meseci je bila pripravnica u Programu UN za razvoj u Njujorku, gde je imala priliku da učestvuje u izradi pravnih saveta organizaciji o tome kako najbolje da primeni svoju politiku u regionima gde postoje pretnje vladavini prava. Primljena je u Advokatsku komoru Kvebeka u septembru 2018. godine.

Trenutno je uključena u program za mlade advokate “Young Lawyers International Program” pri kanadskoj advokatskoj komori, i tako dobila priliku da šest meseci stažira u YUCOM-u, kako bi dalje razvila svoje znanje o zastupanju i zaštiti ljudskih prava.

Share.