Ksenija Tomović

0

Ksenija Tomović, rođena 11. novembra 1990. godine. Diplomirala je  na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014. godine na kome je od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dobijala stipendiju kao student sa visokom prosečnom ocenom. Nakon završenih studija radila je godinu dana u advokatskoj kancelariji “Čepić” u Beogradu kao advokatski pripravnik i stekla iskustvo u radu iz svih oblasti prava. Od iste godine je član Advokatske komore Beograda.

 Trenutno završava master studije na istom fakultetu iz oblasti ekološkog prava sa prosečnom ocenom 10. U toku studija pohađala je mnogobrojne seminare na temu ljudskih prava, učestvovala na savetovanjima pravnika i volontirala u advokatskoj kancelariji “Iković” u Beogradu.

 Autorka je teksta “Zaštita životne sredine kroz slobodu udruživanja u Evropskoj Uniji” objavljenog u Zborniku radova Pravnog fakulteta u Beogradu.

Od oktobra 2015. godine volontira u Komitetu pravnika za ljudska prava. Govori engleski jezik i poznaje osnove španskog i francuskog jezika.

Share.