Lena Hofman

0

Lena Hofman je rođena u Frankfurtu, Nemačkoj, 22. Januara 1997. Odrastala je u nekoliko Balkanskih država u periodu od 1997 do 2004, zatim je živela u Izraelu, i trenutno završava gimnaziju u Berlinu u dvojezičnoj „Nelson-Mandela“ školi. Odrastajući kao ćerka dvoje novinara i putujući svetom, postala je svesna njegove nejednakosti i ekonomske različitosti. Stoga, želi da nastavi dalje i studira pravo, zato što smatra da je to najefektivnije sredstvo u borbi protiv kršenja ljudskih prava, korupcije i diskriminacije. Govori engleski, nemački i španski.

U YUCOM-u je uspela da nauči više o promenama i izazovima borbe za ljudska prava u Srbiji.

Istraživački esej “More Protection for the Freedom of Assembly in Europe Western Balkan Challenges” (dostupno na engleskom): Link

 

 

Share.