Marija Maljan – projektna koordinatorka

0

Rođena je 1986. godine u Beogradu. Diplomu osnovnih studija Univerziteta u Beogradu stekla je septembra 2010. godine završivši četvorogodišnje studije na Filološkom fakultetu na katedri Skandinavskih jezika i književnosti. Svoje usavršavanje je nastavila na Fakultetu organizacionih nauka, gde je pohađala master studije na modulu Menadžment društveno-humanističkih nauka – odsek Projektni menadžment. Master rad je odbranila oktobra 2013. godine na temu Upravljanja rizikom projekata.

Kada se u februaru 2016. godine pridružila YUCOM timu njene aktivnosti su najčešće obuhvatale prevođenje potrebne dokumentacije, kao i pružanje podrške u svakodnevnim aktivnostima kancelarije.

Na poziciji projektne koordinatorke obavlja pripremu sveobuhvatnih projektnih planova, resursa i izveštaja, a sprovodi i aktivnosti praćenja i evaluacije projekata. Pored administrativnih, projektnih dužnosti, aktivno učestvuje i u organizaciji seminara, obuka, konferencija i drugih događaja.

Tečno govori engleski i švedski jezik, a poznaje i osnove španskog jezika.

Share.