Melina Rokai

0

Melina Rokai je rođena 10. aprila 1985. godine u Beogradu. Melina je trenutno apsolvent na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Beogradu i doktorski kandidat na odeljenju za Istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Master studije je završila na Univerzitetu u Oksfordu 2010. godine, na programu Moderne britanske i evropske istorije, pod mentorstvom kraljevskog profesora Robera J.W. Evansa. Diplomu osnovnih studija istorije stekla je na odseka za istoriju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, kao najbolji student u svojoj generaciji.

Melinino interesovanje za ljudska prava potiče od kada je kao učenica poslednjih razreda gimnazije izabrana da kao predstavnik Srbije pohadja Lester B. Pearson UWC of the Pacific u Viktoriji, Kanada. Naročito je zainteresovana za oblast prava žena, prava dece, izbeglica i azilanata i trgovinu ljudima, kao i za promociju i zaštitu ovih prava u Srbiji. Melinina stručna oblast u sferi istorije leži u istoriji roda, transnacionalnoj istoriji i imagologiji, od kasnog srednjeg veka do početka dvadesetog veka-oblasti u kojima je objavila radove.

Melinino volontersko iskustvo pokriva širok dijapazon interesovanja, uključujući volonterski rad u sirotištu u Jerevanu i praksu organizovanu od strane UNHCR-a i Pravnog Fakultet u Beogradu, a koja se odnosila na prava izbeglica i borbu protiv trgovine ljudima. Kao master student na Univerzitetu u Oksfordu, Melina je bila na pozicijama raznih klubova i studentskih tela odgovornih za nesmetano odvijanje socijalnog života kolega postdiplomaca. Melina tečno govori engleski jezik i ima radno znanje italijanskog jezika.

 

Share.