Milan Filipović – Pravni savetnik

0

Rođen je 1984. godine u Beogradu.  Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za međunarodno pravo. Nakon diplomiranja Milan je dve godine radio kao sudijski pripravnik u Prekršajnom i Prvom osnovnom sudu u Beogradu. U Komitetu pravnika za ljudska prava je angažovan od decembra 2014.  godine u okviru tima za pružanje besplatne pravne pomoći građanima i građankama kojima su povređena osnovna ljudska prava. Imao je priliku da učestvuje u zastupanju žrtava povrede ljudskih prava pred državnim organima, Ustavnim sudom i međunarodnim telima. Prošao je niz edukacija i učestvovao je u radu mreže pružalaca besplatne pravne pomoći za prava deteta pod okriljem UNICEF-a.

Kao aktivista YUCOM-a učestovao je i rukovodio realizacijom projekata iz oblasti antidiskriminacije, slobode okupljanja, slobode izražavanja, medijskih sloboda, reforme pravosuđa i antikorupcije.  Autor i koautor je brojnih publikacija, izveštaja, pravnih analiza i komentara na nacrte zakona iz oblasti ljudskih prava i vladavine prava. Učestvovao je u sprovođenju edukacija iz oblasti antidiskriminacije, govora mržnje i zločina iz mržnje i praćenja suđenja za korupciju. U fokusu interesovanju su mu politička i građanska prava, a posebno sloboda okupljanja, sloboda izražavanja i medijske slobode.

Tečno govori engleski, a poznaje osnove nemačkog i španskog jezika.

Share.