Momčilo Živadinović

0

Momčilo Živadinović rođen je 1990. godine. Nakon četvorogodišnjih studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, katedri za socijalni rad i socijalnu politiku, diplomirao je 2013. godine, gde je takođe završio i master studije (master teza: Analiza pravnog okvira socijalne zaštite u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji). Jedan je od pionira izrade Studentskog godišnjaka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, čiji je i urednik drugog izdanja 2012. godine.

U Komitetu pravnika za ljudska prava (YUCOM) angažovan je od novembra 2013. godine i obavlja poslove projektnog menađera i savetnika za Ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija (SDGs). Uspešno je realizovao veliki broj nacionalnih, regionalnih i međunarodnih projekata (EIDHR, CSF, World Bank, European Commission, USAID, SIDA, OSCE, Interreg Danube Transnational Programme, Human Rights House Foundation, International Visegrad Fund i dr.) i trenutno je deo tima koji rukovodi projektom Otvorena vrata pravosuđa. Angažovan je u oblastima demokratizacije i vladavine prava, sa posebnim fokusom na pravosuđe.

Radio je u predstavništvu Visokog komesarijata organizacije Ujedinjenih nacija za ljudska prava (OHCHR) sa sedištem u Beogradu i Education Relief Foundation sa sedištem u Ženevi. Momčilo je alumnista mreže Transparency International School on Integrity. U svom neformalnom obrazovanju prošao je niz edukacija, treninga i seminara organizovanih od strane međunarodnih organizacija.

Govori tečno engleski jezik, a služi se i francuskim.

Share.