Natalija Šolić – Advokatica

0

Advokat NATALIJA ŠOLIĆ bavi se advokaturom od 2002. godine. Zaštitom žrtava kršenja ljudskih prava (pre svega predstavnika marginalizovanih, manjinskih grupa, nevladinih organizacija, i posebno zaštićenih grupa – dece i žena) bavi se od 2002. godine od kada je angažovana u Komitetu pravnika za ljudska prava. Zastupnik je pred nacionalnim sudovima kao i pred Evropskim sudom za ljudska prava. Pred nacionalnim sudovima specijalizovana je za porodičnopravne odnose, nasilje u porodici, seksualno zlostavljanje, torturu, slobodu izražavanja, i sporove nastale po osnovu diskriminacije. Član je ekspertskog tima YUCOM-a i pravni zastupnik u slučaju V.A.M. protiv Srbije i drugim dobijenim slučajem pred Evropskim sudom za ljudska prava. Advokat Natalija Šolić je učestvovala na mnogobrojnim treninzima i konferencijama – Nasilje u porodici (Beograd), Regionalna radionica o trgovini ljudima (Atina), Standardi u javnom životu (London), Regionalna konferencija o kleveti i slobodi izražavanja (Niš), Uloga zastupnika pred Evropskim sudom za ljudska prava (Beograd), Evropski sud za ljudska prava (Beograd), Prava ljudi sa posebnim potrebama (Beograd), i dr. Govori engleski jezik.

email: office@yucom.org.rs

Share.