Slađan Ranković

0

Slađan Ranković rođen je 15. aprila 1985. godine u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu za Državnu i Upravnu Administraciju, odsek pravne administracije, na Megatrend Univerzitetu u Beogradu. Od 2000. do 2004. godine pohađao je Gimnaziju u Mladenovcu, na društveno-jezičkom smeru.

Istraživački radovi: U polju humanitarnog prava radio je na istraživanju “Osnove međunarodnog humanitarnog prava i glavni instrumenti međunarodnog humanitarnog prava”.

Zainteresovan je za zaštitu i promociju ljudskih prava i branitelja ljudskih prava, borbu protiv racizma i promociju tolerancije u Srbiji, kao i zaštitu i promociju slobode izražavanja.

 

Share.