Stefan Stefanović

0

Rođen je 19. septembra 1990. godine.Srednju školu završio je u varvarinskoj prirodno-matematičkoj gimnaziji. Nakon četvorogodišnjih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, diplomirao je u avgustu 2014.godine. Tokom studija više puta je nagrađivan kao jedan od najboljih studenata i bio stipendista lokalne samouprave. Trenutno na ovom fakultetu pohađa Master Studije,na međunarodno-pravnom modulu, gde se između ostalog usavršava u oblasti ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava. Radio je nekoliko istraživanja na temu kolektivnih prava manjina i međunarodnog mira. Od oktobra 2014.godine volontira u Komitetu pravnika za ljudska prava. Posebno polje njegovog interesovanja su institucije za izgradnju i očuvanje međunarodnog mira i bezbednosti. Govori engleski jezik i poseduje početni nivo znanja francuskog i španskog jezika.

 

Share.