Stephanie Fenech

0

Stephanie Fenech diplomirala je na Pravnom fakultetu 2005. godine i završila je Masters studije za evropsko i uporedno pravo 2007. na Univerzitetu na Malti. Na Master sudijama je bila usmerena pre svega na sudsku zaštitu, prava intelektualne svojine i pravo konkurencije. Deo svojih pravnih studija je završila u Italiji na Univerzitetu Urbino, gde je studirala pravo Evropske unije i međunarodno privatno pravo.

Pre nego što se preselila u Luksemburg, Stephanie je radila za Malta Standards Authority kao pravni savetnik direktoru i načelniku. Njena dužnost odnosila se na sva pitanja koja su zahtevala regulatorni pregled i intervenciju, ali je radila i kao kontrolor javnih odnosa.

Bila je uključena u razvoj polisa, implementaciju i koordinaciju, posebno u oblastima pokrivenim od strane Direktive 98/34/EC, po izmenama i dopunama Direktive 98/48/EC i u vezi sa drugim vladinim direktivama. Bila je odgovorna za predstavljanje svog udruženja, pregovaranje u njihovo ime sa ostalim državnim i privatnim telima, kao i formiranju i poboljšanju odnosa sa drugim poslovnim organizacijama i predstavnicima. Cilj Autoriteta za koji je radila bio je da efikasno koordiniše standardizaciji i povezanim aktivnostima kako bi zadovoljila potrebe malteške zajednice u skladu sa ecropskim i međunarodnim standardima. Takođe, bavila se poboljšavanjem ekonoske efikasnosti i međunarodne kompetitivnosti, i ispunjavanjem zahteva zajednice za zaštitu potrošača radi bezbednog i održivog okruženja.

Stephanie trenutno radi kao privremeni agent u Evropskoj Komisiji u Luksemburgu u Jedinici 1 Malteškog Odeljenja za Prevođenje. U planu je da započne rad kao sudski lingvista u Evropskom Sudu Pravde u Luksemburgu, na Malteškom Odeljenju. Tečno govori četiri jezika: malteški, engleski, italijanski i francuski.

Share.