Tamara Blagojević

0

Tamara Blagojević je rođena 03.02.1994 godine, završila je Gimnaziju u Mladenovcu 2013. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na međunarodno-pravnom modulu u septembru 2017. godine, gde je iste godine upisala i master studije na istoimenom smeru.

Tokom studija pokazala je interesovanje za oblast ljudskih prava pa je pohađala Letnju školu Ljudskih prava pod okriljem Saveta Evrope u okviru koje je učestvovala u simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava, kao i Pravnu kliniku za Pravo na azil i prava migranata tokom migrantske krize, a kasnije na master studijama i kliniku za prevenciju trgovine ljudima. Pored toga, volontirala je u krivičnopravnim odeljenjima drugog i Trećeg osnovnog suda i advokatkoj kancelariji „Kopilović i Kopilović“. Na početku master studija, ostajući konzistentna u svojim izborima, upisala je i školu Ljudskih prava „Vojin Dimitrijević“ u okviru Beogradskog centra za ljudska prava, nakon čega je započela volontiranje u YUCOM-u, gde je pored uključivanja u rad pravnog tima dala svoj doprinos prilikom izrade publikacije „Govor mržnje i zločin iz mržnje u nacionalnom zakonodavstvu i Evropski standardi“, i paralelno, povremeno, bila uključena u aktivnosti realizovane od strane Begradskog centra za ljudska prava. Nakon osnovnih studija, u skladu sa izbornim predmetima na master studijama, učestvovala je i u simulaciji suđenja pre MKSJ na „Međunardonoj konferenciji o procesuiranju genocida u BIH“.

Pored ljudskih prava interesuje se i za Ekološko i Arbitražno pravo, a trenutno učestvuje u analizi nacionalnog Radnog zakonodavstva u okviru projekta „My WaY“ za NVO ASTRA.

Share.