Tara Petrović

0

Tara je osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila 2018. godine, na smeru međunarodno pravo. Tokom svog fakultetskog obrazovanja, ali i van njega, razvila je veliko interesovanje za tematiku ljudskih prava, najviše u oblastima ekologije i održivog razvoja. Paralelno sa studijama bavila se novinarstvom i prevođenjem.

U Komitetu pravnika za ljudska prava volontira od februara 2019. godine, gde se bavila temama medijskog izveštavanja i slobode okupljanja, kao i pravom javnosti na informisanje. Od marta 2019. godine pohađa i Školu digitalnog novinarstva Fondacije Slavko Ćuruvija. Govori engleski i francuski jezik.

Share.