Teodora Tomić

0

Završila je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, pravosudno – upravni smer. Interesovanje za oblast ljudskih prava razvila je tokom srednje škole, učešćem u brojnim lokalnim i regionalnim akcijama omladinskog tipa. Tokom studiranja volontirila je u nekolicini nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava, a oblast kojom se najviše bavila su prava osoba i dece sa invaliditetom, kao i zastupanje njihovih prava. Pohađala je niz seminara i treninga na temu socijalne uključenosti i inkluzivnog obrazovanja. Bila je angažovana na projektima koji su se bavili implementacijom inkluzivnog obrazovanja, podržanim od strane UNICEF-a.

Od januara 2019. godine radi u Komitetu pravnika za ljudska prava na poziciji pripravnika.

Share.